Home dotacje Działalność kulturalna – są pieniądze od Norweskiego Instrumentu Finansującego

Działalność kulturalna – są pieniądze od Norweskiego Instrumentu Finansującego

Działalność kulturalna – to własnie na nią norweski instrument finansujący przeznacza środki. Tym razem nikt nie wymaga od was budowy nowego obiektu. Tylko chęci i konkretnego planu działania oraz rozwoju kulturalnego swojej instytucji. Zaplanowane granty to spore kwoty,  które pozwolą na owocne rozbudowanie oferty danej instytucji.
Ponownie, razem z INVENi przygotowaliśmy artykuł o najważniejszych założeniach projektu.

Poprzedni artykuł jest tutaj: srodki-na-projekty-infrastrukturalne-dla-instytucji-kultury.

Działalność kulturalna – ruszyły konkursy w ramach EOG na działania miękkie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.
Tym samym oferując podmiotom działającym w sektorze kultury kolejną, możliwość pozyskania bezzwrotnego wsparcia na rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

Co można sfinansować?

 • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • organizację wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury);
 • dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania;
 • zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury;
 • zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 • inne, zgodne z celami programu.

Wyżej wymienione działania stanowią przykładowe typy więc inne projekty, wpisujące się w cele Działania, mogą być realizowane.

Obszary tematyczne objęte wsparciem:

 • muzyka i sztuki sceniczne;
 • sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe);
 • dziedzictwo kulturowe;
 • sektor kreatywny;
 • literatura i krytyka sztuki;
 • archiwa;
 • edukacja kulturalna i artystyczna;
 • inne wpisujące się w cele programu.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych.  Biblioteki, realizując swoją ofertę kulturalną, idealnie pasują do tego programu.

Każdy projekt musi obejmować działania wspierające co najmniej jeden z następujących aspektów:

 • przedsiębiorczość kulturalna

Projekty powinny przyczyniać się do poprawy zdolności zarządzania instytucjami kultury, a także do wzmocnienia kompetencji pracowników sektora kultury, w celu ułatwienia ich funkcjonowania w środowisku rynkowym. Ich efektem powinno być wzmocnienie umiejętności wykorzystywania nowatorskich pomysłów w celu generowania korzyści na rynku oraz stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej organizacji.
Wykwalifikowani pracownicy to trzon każdej organizacji i sukces projektu. Warto podnosić ich kompetencje i dbać o rozwój.  Managerowie, kierownicy i dyrektorzy nie powinni zapominać o szkoleniach dla siebie. U nas znajdziecie całą gamę szkoleń skierowanych do osób zarządzających: https://goodbooks.pl/szkolenia-dla-bibliotekarzy/manager-biblioteki/
Wierzymy, że dobry lider stworzy najlepszy zespół.

 • rozwój publiczności

Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania, uczestnictwa i kompetencji kulturowych publiczności poprzez wykorzystanie nowych lub innowacyjnych metod i narzędzi oraz dotarcie do nowych grup lub grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Efektem realizowanych projektów powinno być również zwiększenie wiedzy o potrzebach widowni i stworzenie strategii rozwoju publiczności .

 • włączanie mniejszości etnicznych i narodowych

Projekty powinny promować włączenie mniejszości etnicznych i narodowych w wydarzenia kulturalne. Efektem realizowanych projektów powinny być wydarzenia artystyczne dla mniejszości  etnicznych i narodowych takich jak na przykład Ukraińcy lub osoby z innych wschodnich granic (Białoruś i Rosja). Obecnie w Polsce mieszka ponad 2 miliony Ukraińców. Najnowsze badania pokazują, że Ukraińcy są narodem czytającym i aktywnie uczestniczącym w wydarzeniach kulturalnych. A to jest szansa dla bibliotek – żeby zachęcić nową grupę odbiorców, budując dla nich ofertę w odpowiedni sposób. A w jaki – można się nauczyć na szkoleniach o obcokrajowcach w bibliotece (np. Ukraińcy w bibliotece – jak zrozumieć ich potrzeby i budować ofertę usług.)

Fundusze norweskie dają możliwość sfinansowania szkoleń np. z zakresu dziedzictwa kulturowego. W naszej ofercie znajdziecie kilka warsztatów, które warto zrealizować w ramach projektu, m.in. ,,Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe”.

Kto może składać wniosek?

 • Publiczne instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury oraz muzea.
 • Archiwa państwowe,
 • Szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Ile można uzyskać?

 • Minimalna wartość dofinasowania projektu wynosi 100 000 EUR
 • Maksymalna wartość dofinasowania produktu wynosi  500 000 EUR.

Poziom dofinasowania ze środków Programu – do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej.
Uwaga! Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych projektu.
Jak widzicie jest o co walczyć i myślimy, że nikomu nie zabraknie motywacji do napisania projektu. Warto jednak dokładnie opracować plan działania i rozwoju, aby Ministerstwo miało pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze.

Termin naboru:

Nabór do 16.03.2020 r.

Partnerstwo:

Projekty muszą mieć Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
Udział partnera musi być na etapie aplikowania potwierdzony listem intencyjnym lub umową partnerską.

Jak aplikować?

Szczegółowy opis aplikowania znajduje się na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl.

Zobacz także