Home dotacje Partnerstwo dla Książki 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Partnerstwo dla Książki 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć!

by Gabriela

Program dotacyjny MKiDN Partnerstwo dla Książki 2022 to najważniejszy program dla bibliotek publicznych. Finansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące animacji oraz projekty szkoleniowe, które poszerzą zakres kompetencji i umiejętności bibliotekarzy. Do zdobycia są naprawdę duże pieniądze. Budżet całego programu to prawie 5 milionów złotych! Czas na złożenie wniosku: do 30 listopada!

POBIERZ SKRÓCONĄ WERSJĘ REGULAMINU PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2022 Z ZAZNACZONYMI NAJWAŻNIEJSZYMI INFORMACJAMI

1. Statystyki

W zeszłym roku finansowanie z programu Partnerstwo dla Książki uzyskało 302 beneficjentów, z czego 227 podmiotów (75%!) to biblioteki, a 19 – ośrodki kultury, w skład których wchodzą biblioteki.

Tegoroczny budżet programu jest nieco niższy niż w zeszłym roku. W 2022 r. wynosi 4.875.000 zł, rok temu – 5.175.000 zł. Biblioteki uzyskały wówczas łącznie dofinansowanie w wysokości 3.752.279 zł. Ponadto siedemnaście bibliotek otrzymało dofinansowanie przekraczające 30.000 zł.

Wniosek? Warto mierzyć wysoko!

2. Kto może wziąć udział?

  • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
  • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

WykrzyknikJeden podmiot może złożyć 4 wnioski w programie!

 

3. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również całkowicie w formie online), takich jak:

 • prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy, przy czym w tej kategorii rozpatrywane będą szczególnie wnioski bibliotek wojewódzkich, powiatowych (w których na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych), gminnych (będących samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniającymi co najmniej 30 pracowników merytorycznych) i organizacje zrzeszające bibliotekarzy*;
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo, tutaj dodatkowe punkty uzyskają wnioski dotyczące zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+*.

*Wskazane informacje powinny zostać uwzględnione w Syntetycznym opisie działalności wnioskodawcy.

Zadania muszą być zrealizowane w okresie 1 roku.

nowośćDziałania które mają bezpośredni związek z treścią i/lub historycznymi okolicznościami powstania i pierwszej publikacji zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza nie mogą być finansowane z programu Partnerstwo dla Książki (chociaż mogą być jednym z elementów całości zadania). Takie projekty mogą być finansowane ze specjalnego programu ministra na 2022 rok – Ballady i romanse.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:

 • działania edukacyjne: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty;
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów bibliotecznych: tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących biblioteczne zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie bibliotecznych zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.

Wymagania odnośnie działań prowadzonych w formule on-line

 • wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów online powstałych w ramach zadania;
 • wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadania w zakresie realizowanym on-line muszą być zgodne z wymogami WCAG 2.1;
 • beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w zakresie realizowanym online w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


nowośćW regulaminie nastąpiła zmiana dotycząca zapisu o udostępnianiu materiałów. Obecnie zasada ta nie dotyczy treści transmitowanych/re-transmitowanych online (powstałych poza zadaniem) oraz działań realizowanych na żywo, opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

4. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

Zarówno w przypadku projektów dotyczących szkoleń, jak i animacji czytelnictwa, maksymalna wnioskowana kwota to 50.000 zł. Różnią się jednak kwoty minimalne. Dla działań szkoleniowych dolna granica to 15.000 zł, zaś dla projektów animacyjnych – 5.000 zł.

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.”

5. Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia,
 • transport/akomodacja,
 • wynajem obiektów i koszty techniczne,
 • zakup materiałów,
 • promocja projektu,
 • poligrafia (przy czym publikacje nie mogą być odrębnym zadaniem),
 • nagrody,
 • koszty działań online,
 • inne.

Koszty kwalifikowane działań online

  • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
  • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
  • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
  • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
  • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
  • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
  • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
  • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

6. Ocena wniosków

Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

 • wartości merytorycznej,
 • zgodności z celami programu,
 • wartości organizacyjnej.

WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2021 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Dowiedz się, jak napisać wniosek, który spełni oczekiwania komisji oceniającej! Weź udział w płatnym szkoleniu:

Baner: Praktyczny warsztat z pisania wniosków MKiDN 20229.11. (wtorek), godz. 10:00-14:00
Praktyczny warsztat pisania wniosków z ekspertem
płatne szkolenie dla bibliotekarzy

Szkolenie dotyczyć będzie przygotowania wniosków do programów Partnerstwo dla książki oraz Promocja czytelnictwa.
Podczas 4-godzinnego, warsztatowego szkolenia z ekspertem, na praktycznych przykładach, dowiesz się, w jaki sposób:
 • przygotować opis merytoryczny projektu, aby był zgodny z założeniami programu,
 • zaplanować i skosztorysować działania zgodnie z regulaminem,
 • przygotować opis działań instytucji, aby uzyskać jak najwięcej punktów z oceny organizacyjnej,
 • opisać działania komunikacyjne i grupę docelową w projekcie.
Będzie także czas i miejsce na pytania oraz rozmowę o Twoich projektach.

 

 

Przydatne informacje

POBIERZ SKRÓCONĄ WERSJĘ REGULAMINU PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2022 Z ZAZNACZONYMI NAJWAŻNIEJSZYMI INFORMACJAMI

PRZECZYTAJ: 5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜

Zainspiruj się. Sprawdź nowe szkolenia od Good Books ➜

EBOI – tutaj złożysz swój wniosek ➜

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także