Home dotacje Wszystko o programie: Partnerstwo dla książki 2024

Wszystko o programie: Partnerstwo dla książki 2024

Program dotacyjny MKiDN Partnerstwo dla Książki 2024 to ogromna szansa dla bibliotek publicznych. Finansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące animacji oraz projekty szkoleniowe, które poszerzą zakres kompetencji i umiejętności bibliotekarzy. Twoja instytucja może otrzymać na ten cel nawet do 50 tys. zł! Czas na złożenie wniosku: do 30 listopada.

Pobierz skróconą wersję regulaminu Partnerstwo dla książki

1. Kto może wziąć udział?

  • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
  • samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WykrzyknikJeden podmiot może złożyć 4 wnioski w programie!

 

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań i działań (również całkowicie w formie online), takich jak:

 • prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy, przy czym w tej kategorii rozpatrywane będą szczególnie wnioski bibliotek wojewódzkich, powiatowych (w których na terenie całego powiatu pracuje powyżej 20 pracowników merytorycznych), gminnych (będących samodzielnymi instytucjami kultury zatrudniającymi co najmniej 30 pracowników merytorycznych) i organizacje zrzeszające bibliotekarzy;
 • prowadzenie działań animujących czytelnictwo, tutaj dodatkowe punkty uzyskają wnioski dotyczące zadań na rzecz dzieci i młodzieży i/lub osób w wieku 60+.

WykrzyknikPowyższe informacje powinny zostać uwzględnione w Syntetycznym opisie działalności wnioskodawcy.

 

Zadania muszą być zrealizowane w okresie 1 roku.

Działania online

Kwalifikujące się działania online:

 • działania edukacyjne: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty;
 • wydarzenia kulturalne/artystyczne: konkursy, czytania, spotkania z twórcami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących biblioteczne zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie bibliotecznych zbiorów cyfrowych;
 • tworzenie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z zakresu programu.

Beneficjent jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania przez okres 6 miesięcy, nie dotyczy to jednak działań on-line, realizowanych na żywo i opartych na bezpośredniej interakcji z uczestnikami lub odbiorcami.

3. Minimalna i maksymalna kwota wnioskowana

Zarówno w przypadku projektów dotyczących szkoleń, jak i animacji czytelnictwa, maksymalna wnioskowana kwota to 50.000 zł. Różnią się jednak kwoty minimalne. Dla działań szkoleniowych dolna granica to 15.000 zł, zaś dla projektów animacyjnych – 5.000 zł.

WykrzyknikW regulaminie widnieje zapis o preferowanym, maksymalnym, 80-procentowym poziomie dotacji w budżecie zadania. Równocześnie §8 Regulaminu naboru dopuszcza sytuację, w której „beneficjent może wystąpić we wniosku o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%, zamieszczając we wniosku stosowną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem.”

4. Koszty kwalifikowane

 • wynagrodzenia,
 • transport/akomodacja,
 • wynajem obiektów i koszty techniczne,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 • promocja projektu,
 • poligrafia (przy czym publikacje nie mogą być odrębnym zadaniem),
 • nagrody,
 • koszty działań online,
 • inne (zapewnienie dostępności, zakup licencji lub biletów wstępu).

Koszty kwalifikowane działań online

  • przygotowanie i modernizacja stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych (np. koszty UI/UX, programowania, testów, aktualizacji stron internetowych, aplikacji, gier);
  • usługi informatyczne (w tym programowanie, projektowanie IT, tworzenie systemów informatycznych i baz danych);
  • usługi projektowe, w tym obróbka materiałów cyfrowych, projektowanie graficzne;
  • zakup materiałów do archiwizacji (pamięć masowa (płyty CD/DVD, pendrive’y, karty pamięci);
  • koszty związane z udostępnianiem zapisów audio-video i innych treści w formie elektronicznej, stanowiących część zadania (koszty łącza i streamingu);
  • zakup domeny i hosting strony powstałej w ramach zadania;
  • zakup zdigitalizowanych materiałów i/lub licencji/majątkowych praw autorskich;
  • koszty związane z dostosowaniem formy przekazu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w tym osobom z niepełnosprawnościami.

nowośćW ramach dotacji nie można dokonywać zakupu środków trwałych! To zmiana w stosunku do roku poprzedniego, kiedy taka możliwość była ograniczona kwotowo do jednostkowej wartości 10 tys. zł.

nowośćW ramach kwalifikowanych kosztów promocji i reklamy pojawił się ustęp o możliwości pokrycia kosztów przygotowania i wydruku plakatu informacyjnego (oczywiście z logotypami i informacjami o źródle finansowania!)

5. Ocena wniosków

Po ocenie formalnej (poprawności) wniosek rozpatrywany jest dalej pod kątem:

 • wartości merytorycznej,
 • zgodności z celami programu,
 • wartości organizacyjnej.

WykrzyknikWarto wysłać swój wniosek wcześniej. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2023 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Przydatne informacje

Pobierz skróconą wersję regulaminu Partnerstwo dla książki

 

Dowiedz się więcej o programie Partnerstwo dla książki 2024 podczas BEZPŁATNEGO webinarium!

Potrzebujesz więcej informacji?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także