Home dotacje Program dotacyjny Niepodległa na 2021 rok

Program dotacyjny Niepodległa na 2021 rok

18 grudnia otwarto nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok. Podobnie jak w poprzednich edycjach, wsparcie uzyskają najciekawsze inicjatywy, przyczyniające się do popularyzacji i upamiętniania wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Cele programu Niepodległa

Projekty zgłoszone do programu Niepodległa powinny przyczyniać się do:

 • budowy pamięci zbiorowej Polaków, opartej na regionalnej i lokalnej historii, szczególnie poprzez przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjnym,
 • upowszechnienia w wymiarze ogólnopolskim zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego.

Kto może wziąć udział w programie?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 1.  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Ponadto wnioskodawcy uzyskają dodatkowe punkty podejmując współpracę z co najmniej jednym partnerem, takim jak:

 • archiwum państwowe;
 • przedszkole, szkoła lub inna instytucja oświatowo-wychowawcza;
 • uczelnia wyższa;
 • inna instytucja kultury;
 • inna organizacja pozarządowa;
 • kościół lub związek wyznaniowy oraz ich osoby prawne;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Zadania

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

 1. festiwale, koncerty, spektakle;
 2. rekonstrukcje historyczne;
 3. wystawy wraz z katalogami;
 4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 6. murale
 7. działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Dofinansowanie nie może być jednak przeznaczone na zakup środków trwałych, wydawnictwa, zadania polegające na digitalizacji zasobów. Z możliwości realizacji, również po stronie wkładu własnego wykluczone są również budowa tablic i pomników oraz prace budowlane i remontowe.

Przykłady gier realizowanych we współpracy z Good Games

Jak zatem przedstawić wydarzenia sprzed 100 lat dzieciom i młodzieży, których rzeczywistość jest już zupełnie inna? Na przykład za pomocą gry mobilnej! Bez wątpienia gra pozwoli im zrozumieć historię i przeżyć losy bohaterów, a może nawet doświadczyć ich emocji.

LeopoldGoPrzykładem takiej gry może być „LeopoldGo”. Niniejszą grę zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Przede wszystkim jej trasa wiodła przez najważniejsze miejsca pamięci historycznej w Rzeszowie. Poza tym na uczestników czekały różne zadania, dzięki którym poznali postać Leopolda Lisa-Kuli, którego rok był wówczas obchodzony na Podkarpaciu. Zobacz jak powstawała gra „LeopoldGo”!

Możesz nadal zagrać w inną grę, która powstała w ramach programu Niepodległa. „Moja Ostrów” oprowadza uczestników przez historię, zabytki i miejsca Ostrowi Mazowieckiej. Ale w grze pojawia się także magia i ożywiony pomnik księżnej Anny Mazowieckiej…Moja OstrowMoja Ostrow

Pobierz aplikację ActionTrack, zeskanuj kod QR i zagraj!

7.01.2021, godz. 10:00 – bezpłatne webinarium „Gry w programie dotacyjnym Niepodległa 2021”

Gry w programie NiepodleglaJeśli chcesz dowiedzieć się jak wpisywać gry do wniosku do programu dotacyjnego Niepodległa 2021 – weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzi Marcin Skrabka. Opowie o dotychczasowych realizacjach Good Games i poda kilka pomysłów na fabułę gry. Powie także o tym, jak wpisywać swoje projekty we wniosku, aby został on jak najlepiej oceniony!

Dołącz do wydarzenia na Faceboku: https://www.facebook.com/events/226833175547298.

Formularz zapisu na webinar: https://app.livewebinar.com/721-995-347

Wysokość dofinansowania

Biuro Programu Niepodległa planuje przeznaczyć na realizację programu w 2021 roku 3,5 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto, zaś maksymalna – 100 000 zł brutto.

Poziom dofinansowania z dotacji nie może przekroczyć 85% całości budżetu projektu. Jednak w uzasadnionych przypadkach BPN może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału dofinansowania nawet do 100%.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu to czas od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 r. do 15:59 przez platformę www.witkac.pl. Jedyny załącznik, który należy dołączyć do wniosku na etapie jego składania, to ewentualna kopia porozumienia o współpracy z innym podmiotem. Dopiero później, po przyznaniu dofinansowania należy dołączyć jeszcze statut, RIK lub KRS oraz pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

Wyniki będą znane do 2 miesięcy od zakończenia naboru.

Kryteria oceny, pełny wykaz kosztów kwalifikowanych oraz dokładna instrukcja składania wniosków znajduje się na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pomysł na własną grę mobilną?
Napisz do nas na goodbooks@goodbooks.pl lub zadzwoń: +48 530 752 569!
Chętnie pomożemy Ci stworzyć projekt do programu dotacyjnego Niepodległa!

Zobacz także