Home artykuły eksperckie Wnioski do programów MKiDN 2024 dla bibliotek w pytaniach i odpowiedziach (część 1/2)

Wnioski do programów MKiDN 2024 dla bibliotek w pytaniach i odpowiedziach (część 1/2)

W trakcie webinarium 3 listopada mieliście Państwo wiele pytań dotyczących składania wniosków do programów MKiDN. Nie zmieściłam się ze wszystkimi odpowiedziami w czasie na nie zaplanowanym, dlatego też zgodnie z deklaracją przygotowałam odpowiedzi. Część pierwsza dotyczyć będzie kwestii organizacyjnych, dopasowania programu do projektu oraz kwestii formalnych. Pytania są o różnym poziomie szczegółowości – pewnie dlatego, że w webinarze wzięło udział blisko 900 osób! Odpowiedzi mają charakter pomocniczy – przede wszystkim polecam Państwu przeczytanie regulaminów programów i analizę warunków w nich opisanych.

Kategorie pytań i odpowiedzi:

 1. Kwestie organizacyjne ➜
 2. Dopasowanie działań do programu ➜
 3. Kwestie formalne ➜

Wnioski do programów MKiDN 2024 – kwestie organizacyjne

 • Projekt piszemy teraz do końca listopada. Na kiedy zatem należy zaplanować początek realizacji? Kiedy można spodziewać się ewentualnych funduszy?

Standardowo decyzje zaczynają się pojawiać na początku lutego – jednak bywa z tym różnie, czasem programy ogłaszane są w marcu lub kwietniu a odwołania jeszcze później. Jeśli uzależniacie Państwo realizację projektu od dotacji, to marzec lub kwiecień są w miarę bezpiecznymi datami. Po przyznaniu dotacji dokonujecie Państwo aktualizacji projektu. Proszę jednocześnie pamiętać, że koszty kwalifikowane liczone są od momentu rozpoczęcia działań w harmonogramie projektu (to znaczy, że możecie Państwo zacząć wydatkowanie kosztów kwalifikowanych już od 1.01.2024).

 • Czy należy wykorzystywać na siłę limit znaków? Czy ma to znaczenie?

Nie należy. Proszę pisać tyle, ile jest potrzebne – jeśli Państwa działania można opisać w mniejszej ilości znaków, proszę na siłę nie dopisywać kolejnych.

 • Czy wniosek, który nie dostał dofinansowania można złożyć jeszcze raz w tym samym konkursie np. w kolejnym roku?

Tak, regulaminowo nie ma przeciwskazań. Proszę jednak pamiętać o aktualizacji dat oraz kontekstu działania (uwaga ta dotyczy zwłaszcza projektów o charakterze rocznicowym). Na pewno warto przyjrzeć się projektowi pod kątem spełniania kryteriów regulaminowych oraz merytorycznych – warto nad wnioskiem jeszcze popracować, żeby mieć większe szanse na dotację.

 • Czy można w nowym projekcie kontynuować działania podjęte we wniosku, który realizujemy obecnie?

Tak, tylko proszę pamiętać, żeby składany wniosek był spójną całością.

Wnioski do programów MKiDN 2024 – dopasowanie działań do programu

 • Gdzie najlepiej złożyć wniosek dotyczący gry mobilnej?

To zależy, jaki będzie jej temat oraz jaka będzie funkcja gry mobilnej w projekcie. Jeśli tematem będą kwestie związane z literaturą, możecie Państwo pomyśleć o Promocji czytelnictwa. Jeśli celem gry jest rozwijanie kompetencji twórczych uczestników, zwłaszcza młodzieży i dzieci, możecie Państwo złożyć wniosek do Edukacji kulturalnej. Wybór programu dotacyjnego jest konsekwencją celu i charakteru podejmowanych przez Państwa działań.

 • Czy biblioteka może złożyć wniosek i ma szanse dostać finansowanie w programach innych niż Partnerstwo dla Książki i Promocja czytelnictwa (oczywiście, jeśli wniosek pasuje do programu)?

Tak, wszędzie tam, gdzie jesteście Państwo podmiotem kwalifikowanym do aplikowania o środki – co w przypadku samorządowych instytucji kultury oznacza większość programów dotacyjnych MKiDN.

 • Czy projekty zasadzające się na organizacji cyklu koncertów kameralnych w historycznym miejscu miasta (impreza z powodzeniem idzie od 10 lat) powinno się aplikować z klucza merytorycznego do programu „Muzyka”?

Pytanie, jakiego rodzaju działania stanowią główną aktywność w projekcie. Jeśli są to koncerty, to program Muzyka wydaje się najbardziej odpowiedni. Jeśli jednak przeważają działania o charakterze edukacyjnym, to możecie się Państwo zastanowić także nad innymi programami.

 • Czy cykl 3 spotkań z pisarzami w Bibliotece może być złożony do programu Promocja czytelnictwa?

Pod względem formalnym – tak. To, na co chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę, to kwestia celów programu i działań realizowanych w ramach projektu. „Projekty istotne dla realizacji celów programu powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, która umiejętnie wpisuje najciekawsze zjawiska literackie i odniesienia do kanonu literackiego w możliwie szeroki kontekst kultury współczesnej oraz realizuje zamysły popularyzatorskie w oparciu o wiedzę na temat przemian w mentalności, wrażliwości i potrzebach współczesnych odbiorców.”

Preferowaną grupą docelową są dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz osoby, które nie uczestniczyły aktywnie w życiu literackim. W przypadku spotkań autorskich powstaje pytanie, czy takie działania mają cechy preferowane opisane powyżej oraz czy mają szansę na przyciągnięcie do biblioteki osób, które nie czytają? Czy raczej nie są działaniem adresowanym do tych, którzy i tak po książki sięgają? Oczywiście nic w tym złego – pytania te dotyczą przede wszystkim spójności celów i podejmowanych działań.

 • Jeśli projekt zawiera dużo różnych działań związanych z naszym patronem (Reymont) – spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty, koncert, to będzie Edukacja kulturalna czy Promocja czytelnictwa?

To zależy od charakteru podejmowanych przez Państwa działań oraz tego, w jaki sposób wpisują się one w cele programu. Edukacja kulturalna mocniej akcentuje kwestię aktywizacji odbiorców i wzmacnianie ich kreatywności. Promocja czytelnictwa kładzie natomiast nacisk bardziej na popularyzację samej literatury. Wszystko zależy więc od tego, jakiego rodzaju działania będą dominowały w Państwa projekcie.

 • Czy w którymś programie istnieje możliwość stworzenia filmu historycznego?

Produkcje filmowe dofinansowywane są ze środków PISF (Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej). Z tego powodu także realizacja filmów innych niż dokumentacja projektu jest wykluczona z dotacji MKiDN. Zresztą programy MKiDN nie dysponują takimi budżetami, aby w ramach któregoś z nich była możliwa produkcja – nawet program Film dedykowany jest prezentacji i popularyzacji dzieł audiowizualnych a nie ich produkcji.

Wnioski do programów MKiDN 2024 – warunki formalne

 • Jeśli wniosek jest planowany na dwa lata to dofinansowanie może być wyłącznie do 40% czy tego ograniczenia nie ma? Czyli kryteria oceny przewidziany w dalszej części regulaminu dotyczą wyłącznie wniosków, których realizacja przewidziana jest na jeden rok?

Absolutnie nie. Limit 40% dotyczy całościowo budżetu programu przeznaczonego na projekty wieloletnie – a nie poszczególnych dotacji. Okres realizacji projektu nie ma wpływu na ocenę.

 • Czy jako biblioteka wypełniamy część wniosku o pomocy publicznej?

Tak, wszyscy wnioskodawcy wypełniają część dotyczącą pomocy publicznej – bez tego system nie pozwoli Państwu złożyć wniosku. Na etapie aplikacji jest to pięć pytań – podpowiedzi, jak je wypełnić, znajdują się w przypisach do każdego z nich w formularzu.

 • Jaka jest wysokość wkładu własnego?

To zależy od programu dotacyjnego oraz zadania – informacje znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów. Dodatkowo, jeśli na etapie składania wniosku, będziecie mieć Państwo mniejszy wkład własny niż wymagany, system automatycznie poprosi Państwa o uzupełnienie pola dot. uzasadnienia.

 • Czy wkład własny należy posiadać na etapie składania wniosku czy przy podpisywaniu umowy?

W programach MKiDN nie wykazujecie Państwo posiadania wkładu własnego (nie ma konieczności przedstawiania np. dokumentacji bankowej). Weryfikacja następuje przede wszystkim w momencie rozliczenia projektu.

 • Czy we wniosku lub projekcie musimy mieć już zawarte zgody na użyczenie terenu, gdzie projekt miałby się odbyć?

Nie ma takiego wymogu formalnego na poziomie składania wniosku ani też nie musicie także Państwo tego przedstawiać na etapie realizacji.

Dowiedz się więcej:

Przydatne artykuły:

Wnioski do programów MKiDN 2024 dla bibliotek w pytaniach i odpowiedziach (część 2/2) ➜
Jak dobrze przygotować harmonogram we wniosku do programów MKiDN? ➜
5 popularnych błędów we wnioskach do MKiDN ➜

Przeczytaj o programach dotacyjnych MKiDN2024:

Promocja czytelnictwa 2024 ➜
Partnerstwo dla książki 2024 ➜
Edukacja kulturalna 2024 ➜
Kultura dostępna 2024 ➜

Masz więcej pytań? Potrzebujesz wyceny szkoleń lub informacji o mobilnych grach terenowych ActionTrack?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Ania: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także